Numerologia: którą liczbą jesteś i co mówi ona o Twoim przeznaczeniu?

kobiety-z-laptopem-i-notatkami

Numerologia bada mistyczne właściwości liczb i wszelkie powiązania liczb z różnymi zjawiskami, cechami i przeznaczeniem. Według numerologii na podstawie liczb można lepiej poznać naszą osobowość, otrzymać wgląd w przyszłe zdarzenia, jak również poznać naszą Drogę Życia. Liczby często analizuje się w odniesieniu do imion i nazwisk, adresów czy dat, jednak najbardziej popularne jest sprawdzanie Drogi Życia, którą wylicza się poprzez datę urodzenia. Łap więc za kalkulator i sprawdź, co mówią o Tobie liczby.

   

Jak obliczyć Drogę Życia?

W numerologii używane są liczby od 0 do 9 oraz liczby mistrzowskie. Aby obliczyć Drogę Życia wystarczy jedynie kartka i długopis lub kalkulator. Należy zsumować wszystkie liczby z naszej daty urodzenia do uzyskania jednej liczby. Na przykład:

08.12.1991 = 8+1+2+1+9+9+1 = 31 = 3+1 = 4

Wyjątkiem są trzy liczby mistrzowskie, czyli 11, 22 i 33. Ich nie sumujemy dalej tylko zostawiamy w takiej postaci.

Jaki wgląd w życie dają liczby?

Numerologia działa dobrze w połączeniu z astrologią jako uzupełnienie wiedzy. Tak jak z kosmogramu można wyczytać różne informacje na temat naszego życia, tak numerologia pozwala nam spojrzeć m.in. na:

  • cechy charakteru – zalety, wady, talenty, słabości i obszary do poprawy
  • predyspozycje zawodowe, społeczne i osobiste
  • dopasowania partnerskie i związki z bliskimi osobami
  • lepsze i gorsze daty, które się szykują w przyszłości
  • znaczenie danego roku w naszym życiu i zrozumienie etapu, na którym się znajdujemy

Numerologia – znaczenie liczby 1

Każda z liczb numerologicznych ma swoje znaczenie. Liczba 1 wskazuje na działanie i postęp. Osoby z tym numerem charakteryzują się pionierskim duchem, niezależnością i posiadają wrodzone zdolności przywódcze. Lubią rozmawiać z innymi, lecz cieszą się swoją indywidualnością. Jeśli mają gorszy dzień, mogą stać się nieco apodyktyczne lub chełpliwe. Nie lubią krytyki i starają się być zawsze na pierwszym miejscu. Drogą Życiową osób z liczbą 1 jest rozwój i innowacja, szczególnie w obszarze kreatywności, pewności siebie i oryginalności. Oznacza to działanie w kierunku realizacji swoich kreatywnych pomysłów i wchodzenie w rolę lidera projektów – z realizacji pasji będzie rodziło się prawdziwe szczęście. Nie ma tutaj potrzeby podążać za tłumem. Ważne jest ufanie swojej wizji i podejmowanie ryzyka.

Osoby z numerem 1 w pozytywnym aspekcie: Innowacyjne, energiczne, zdeterminowane, natchnione, odważne, oryginalni myśliciele, liderzy.

Osoby z numerem 1 w negatywnym aspekcie: Zarozumiałe, apodyktyczne, nietolerancyjne, niepewne siebie, bezradne, prześladowane, autodestrukcyjne.

   

Numerologia – znaczenie liczby 2

Liczba 2 w numerologii 2 powiązana jest z wrażliwością, równowagą i harmonią. Osoby o tej liczbie numerologicznej dobrze sprawdzają sie w roli mediatora – tworząc harmonię poprzez współczucie, empatię i życzliwość. Często posiadają także wysoko rozwiniętą intuicję i są wyczulone nawet na subtelne zmiany energii. Ponieważ osoby te są bardzo wrażliwe i chcą się czuć potrzebne i kochane, często mogą się czuć niedoceniane. Rozwiązaniem jest odnalezienie idealnej równowagi wewnętrznej, zamiast szukania potwierdzenia swojej wartości na zewnątrz.

Kiedy talenty dwójek są wykorzystywane do służenia większemu dobru – rozkwitają. Powinny więc unikać wyboru kariery, w której pracują głównie solo. Jedną z ich najwspanialszych lekcji będzie nauczenie się definiowania siebie na własnych warunkach – nie poprzez to, jak inni ich postrzegają. Drogą Życiową osób z liczbą 2 jest rozwiązywanie konfliktów. Chociaż z natury ich unikają, są niezwykle utalentowanymi mediatorami i dyplomatami. Nawet jeśli jest to dla nich trudne, to rozwiązywanie konfliktów jest ich darem.

Osoby z numerem 2 w pozytywnym aspekcie: Wrażliwe, intuicyjne, wspierające, zorientowane na szczegóły, cierpliwe, współpracujące, dyplomatyczne.

Osoby z numerem 2 w negatywnym aspekcie: Łatwo mogą poczuć się urażone, dziecinne, manipulujące, niezdecydowane, egocentryczne, zależne od innych, nadmiernie wrażliwe.

Numerologia – znaczenie liczby 3

Komunikacja jest najważniejsza dla osób z liczbą numerologiczną 3. Symbolicznie trójka reprezentuje esencję stworzenia. Te osoby sa bardzo utalentowane w ekspresji myśli i emocji, płynnie dzielą się innowacyjnymi i pionierskimi koncepcjami poprzez sztukę, pisanie i przemawianie. Ich praca inspiruje, motywuje i podnosi na duchu innych, a osoby te odnajdują wielką radość, sprawiając, że inni się uśmiechają. Osoby z liczbą numerologiczną 3 są jednak dość humorzaste, a jeśli czują się źle zrozumiane, mogą całkowicie się wycofywać. Tendencje do ucieczki można jednak łatwo złagodzić, ćwicząc spokojną uważność. Przy tak aktywnej wyobraźni ważne jest, aby trójka znalazła chwile spokoju, aby zresetować, przywrócić i naładować.

Drogą Życiową osób z liczbą 3 jest pracowanie nad wybraną dziedziną życia, zmiast wprowadzanie ciągłych zmian. Wytrwałość przyniesie obfite owoce. Największymi przeszkodami, nad którymi trzeba pracować będą skrajne zwątpienie w siebie, strach przed krytyką i często dramatyczne emocjonalne wzloty i upadki. Mimo to trójki rozwijają się będąc w centrum uwagi — w jakichkolwiek dziedzinach związanych z kreatywnością i komunikacją, nieważne czy chodzi o słowo mówione czy pisane.

Osoby z numerem 3 w pozytywnym aspekcie: Ekspresyjne, artystyczne, kreatywne, komunikatywne, radosne, dowcipne, optymistyczne, inteligentne.

Osoby z numerem 3 w negatywnym aspekcie: Powierzchowne, niestabilne emocjonalnie, skłonne do przesady lub melancholii, wątpiące w siebie, pełne lęku, nieszczere.

   

Numerologia – znaczenie liczby 4

W numerologii 4 ma energię Ziemi i skupia się na wzmacnianiu swoich korzeni. Osoby z tą liczbą numerologiczną stąpają twardo po ziemi i pragną budować swoje życie na fundamencie w świecie fizycznym. Lubią cieżko pracować, by osiągnąć swoje cele. Charakterystyczne są dla nich bycie praktycznym i pracowitym. Dobrze sprawdzają się tworząc systemy generujące pokaźny zysk. Problemem dla nich może być zbyt sztywne trzymanie się zasad – mają one ułatwiać życie, a nie hamować czy blokować. Osoby z numerem 4 często cechuje upór, więc ważną lekcją jest odpuszczenie i myślenie poza schematami. Mogą poczuć się wyzwolone i zainspirowane jeśli podejmą w życiu kilka ryzykownych decyzji.

Drogą Życiową osób z liczbą 4 jest przekazywanie swojej ogromnej wiedzy innym, co przynosi im ogromną satysfakcję. Rozwijają się, gdy znają zasady, wykorzystują swoje umiejętności do budowania systemów i mają poczucie stabilności w swoim życiu. W ich podejściu do życia najważniejsza jest ciężka praca i osiąganie celów. Powinny jednak pracować nad rozwijaniem elastyczności – zarówno psychicznej, jak i fizycznej – oraz wyrwaniem się z pułapki konwencjonalnego myślenia. Muszą się także pogodzić z ograniczeniami, zarówno rzeczywistymi, jak i tymi w ich głowie.

Osoby z numerem 4 w pozytywnym aspekcie: Niezawodne, stabilne, produktywne, konserwatywne, lojalne, godne zaufania, pracowite.

Osoby z numerem 4 w negatywnym aspekcie: Sztywno trzymające się zasad, apodyktyczne, męczennicy w pracy, niezorganizowane, nieostrożne, łatwo rozpraszające się, bezczynne, nieodpowiedzialne.

Numerologia – znaczenie liczby 5

Osoby z liczbą przeznaczenia 5 to wolnomyśliciele, osoby żądne przygód i postępowe. Tak definiują one wolność. Lubią doświadczać świata poprzez wszystkie zmysły. Osoby te zdobywają lekcje życiowe poprzez spontaniczne akty odwagi. Podobnie jak energia Strzelca w astrologii, 5 jest znana ze swojego figlarnego, impulsywnego i żywego ducha. Jednak w negatywnym aspekcie może stać się niespokojna i niecierpliwa. Ponieważ 5 zawsze poszukuje nowych odkryć, trudno jest jej zaakceptować codzienne obowiązki — w tym zobowiązania zawodowe i społeczne.

Osoby z liczbą numerologiczną 5 są mistrzami wprowadzania zmian i progresywnego myślenia. Kluczowymi tematami dla nich są wolność, zabawa, nieustraszoność i przygoda. Są tutaj, aby doświadczyć wszystkiego, co ta bogata i hojna planeta ma do zaoferowania – oczywiście w zdrowych granicach. W przypadku kariery dobrze sprawdzą się zawody dające wolną rękę i możliwość podróżowania. Problemem, który mogą napotkać piątki jest wpadanie w sytaucje życiowe (np. zawody, związki) ograniczające ich wolność. Drugą lekcją jest przepracowanie dużej ilości strachu.

Osoby z numerem 5 w pozytywnym aspekcie: Kochające wolność, żądne przygód, nieustraszone, odporne, lubią zmiany, elastyczne, zabawne.

Osoby z numerem 5 w negatywnym aspekcie: Pobłażliwe, niespokojne, niestabilne emocjonalnie, skłonne do uzależnień, bojaźliwe, melancholijne, zwlekające, nieobliczalne, łatwo czujące się przytłoczone.

   

Numerologia – znaczenie liczby 6

Osoby z liczbą numerologiczną 6 są znane ze swojego opiekuńczego, wspierającego i empatycznego charakteru. Szóstka to prawdziwy uzdrowiciel – ma zdolność rozwiązywania problemów zarówno w sferze emocjonalnej, jak i fizycznej, pomagając innym poprzez swoje proste, ale delikatne podejście. 6 ma silne poczucie odpowiedzialności i głęboko troszczy się o swoich przyjaciół, rodzinę i partnera/partnerkę. Ma łatwość w nawiązywaniu kontaktów, także z dziećmi. Czasem jednak energia opiekuńczości szóstki może stawać się zbyt dominująca i kontrolująca. Aby uniknąć dźwigania świata na swoich barkach, osoby o liczbie 6 muszą nauczyć się budować zaufanie i zrozumienie dla innych, a także podążać własną, niepowtarzalną ścieżką.

Szóstki nie lubią, gdy ktoś im mówi, co mają robić. Są stworzone, by być swoimi własnymi szefami, dlatego powinny zwracać szczególną uwagę na innych liderów i przedsiębiorców, ucząc się, jak skutecznie budować własny biznes. Jako miłośnicy piękna, kreatywność jest ich mocną stroną. Są także naturalnymi doradcami, zdolnymi do głębokiej pomocy innym. Oprócz kreatywnych zajęć, kariera w dziedzinie prawa może być kuszącą opcją ze względu na ich silne poczucie sprawiedliwości i trwałe wartości. Także dom i rodzina są ich domeną, więc mogą osiągnąć spełnienie upiększając dom (lub domy) lub zakładając firmę we własnym domu.

Osoby z numerem 6 w pozytywnym aspekcie: Zorientowane na rodzinę, romantyczne, odpowiedzialne, kreatywne, wspierające, oddane, kochające, rozsądne.

Osoby z numerem 6 w negatywnym aspekcie: Perfekcjoniści, osoby krytyczne, idealistyczne do bólu, obłudne, wtrącające się, nieodpowiedzialne, pobłażliwe, niezobowiązujące, zaabsorbowane sobą.

Przeczytaj także: Nowy rok numerologiczny 2023 – we wrześniu rozpocznie się 7 rok astrologiczny

Strony: 1 2

3 komentarze

  1. Moja liczba numerologiczna to 6, a opis pasuje idealnie! Dziękuję za taki ciekawy artykuł 🙂

  2. Witam . Mam pytanie. U mnie wychodzi na końcu 31 po dodaniu 4 . Czy skupić się na 4 czy raczej na 31 ?

    1. Są tylko 3 liczby dwucyfrowe (mistrzowskie), których nie sumuje się dalej – 11, 22 i 33. Czyli Twoja liczba to będzie 4 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *