Metoda SMART – na czym polega? Jak planować mądre cele?

Metoda SMART to forma wyznacznia celów, która wspiera dobre zarządzanie czasem i skuteczną realizację zadań. Według tej zasady, każdy mądry cel powinien charakteryzować się 5 cechami. O jakich cechach mowa i na czym polega planowanie w oparciu o metodę SMART? Dlaczego ta zasada planowania jest bardzo skuteczna?

Metoda SMART – definicja

Metoda SMART to jeden z najbardziej przydatnych sposobów wyznaczania celów, ponieważ zwiększa szanse na zrealizowanie postawionych sobie celów. Nazwa metody to jednocześnie akronim – każda litera oznacza konkretną cechę, którą powinien posiadać cel SMART.

Kryteria SMART są następujące:
S (specific, sprecyzowany) – cel powinien być konkretny, doprecyzowany. Ogólne stwierdzenie jak „chcę nauczyć się francuskiego” nie zadziała, ponieważ nie daje nam punktu zaczepienia. Od takiego pragnienia możemy wyjść, ale powinno ono zostać dokładniej nakreślone.
M (measurable, mierzalny) – trzeba móc określić kiedy cel się kończy. Jeśli cel jest złożony, można go podzielić na kilka etapów o jasnych wymaganiach i krokach.
A (attractive, atrakcyjny) – to jeden z najważniejszych czynników, czyli czy cel jest dla Ciebie atrakcyjny. Jeśli dane pragnienie wypływa z naszego serca, a nie np. z zewnętrznych nacisków, to będziemy mieć motywację wewnętrzną do jego realizacji i będziemy bardziej skłonni pracować do skutku. Czasem literze A przypisuje się także cechę: ambitny. Można uznać to za szóstą cechę – aby cel był możliwy do zrealizowania, ale był dla nas wyzwaniem.
R (realistic, realistyczny) – cel powinien być realistyczny, czyli trzeba mierzyć siły na zamiary. Czy mamy czas, możliwości, siłę i wszystko czego potrzebujemy, aby zrealizować nasz cel?
T (time-bound, terminowy) – przy planowaniu celu należy nadać mu konkretny deadline, żeby mieć większą motywację do jego zrealizowania. Jak to zwykle bywa, jeśli nie określimy terminu zadania, będziemy je rozciągać w czasie. Deadline powinien nie być zbyt krótki, ani zbyt odległy.

Metoda SMART – przykłady wyznaczania celów

Wyznaczanie celów SMART wymaga dokładniejszego planowania, ale tym samym zwiększa szanse osiągnięcia zamierzonych efektów. Podczas takiego planowania trzeba sobie odpowiedzieć na dodatkowe pytania. Spójrzmy na dwa przykłady w oparciu o metodę SMART.

Przykład celu SMART 1: nauka języka francuskiego

 1. Sprecyzowany: do jakiego poziomu językowego chcę dojść w nauce francuskiego? A2, B2, a może C1? Czy chcę się skupić na wzbogaceniu słownictwa, nauce gramatyki czy płynnego mówienia? Jakie kroki podejmę, aby osiągnąć cel? Jak często będę się uczyć?
 2. Mierzalny: jak zmierzę efekty swojej nauki? Czy będę robić sobie regularne testy? Skąd będę wiedział, że cel został osiągnięty?
 3. Atrakcyjny: czy czuję się zmotywowany do nauki? Dlaczego tak mi zależy na nauce francuskiego? Co czyni dla mnie ten cel wyjątkowo atrakcyjnym?
 4. Realistyczny: czy nauczenie się francuskiego jest dla mnie możliwe? Czy mam wystarczająco dużo czasu, aby się go nauczyć? Jak się zmotywuję, aby wytrwać w tym postanowieniu? Czy mam wszystkie potrzebne przybory do nauki? Czego potrzebuję, aby zrealizować cel?
 5. Terminowy: do kiedy chcę się nauczyć francuskiego do określonego poziomu językowego? Jaki jest realny deadline?

Cel SMART: Do 30 sierpnia nauczę się języka francuskiego do poziomu A2 korzystając z podręcznika. Na naukę poświęcę codziennie 30 minut. Dzięki nauce będę mogła porozumieć się z ludźmi podczas podróży do Francji na jesień.

Przykład celu SMART 2: napisanie książki

 1. Sprecyzowany: na jaki temat będzie książka? Ile mniej więcej będzie miała stron? Jak często będę nad nią pracował i ile będę pisał w wyznaczone dni? Czy potrzebuję czyjejś pomocy? Czy chcę ją wydać?
 2. Mierzalny: jak określić zakończenie pracy – kiedy skończę pisać, kiedy ją wydam czy jeszcze na innym etapie? Czy podzielę ten cel na mniejsze etapy?
 3. Atrakcyjny: dlaczego chcę napisać książkę? Co dzięki temu zyskam? Co jest dla mnie atrakcyjne w tym pragnieniu?
 4. Realistyczny: czy mam pomysł na książkę i czas, żeby pisać? Czy jestem wystarczająco zmotywowany?
 5. Terminowy: jak długo zajmie mi pisanie?

Cel SMART: W przeciągu najbliższych 12 miesięcy napiszę książkę podróżniczą o Grecji o długości około 300 stron, aby pokazać ten kraj innym z mojej perspektywy. W każdym tygodniu napiszę około 7 stron.

plannery-plan-with-justine

2 komentarze

 1. Dziękuję za artykuł. Można powiedzieć że też jest smart 😉

  1. Haha, dziękuję 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *